Interimcoach en –observator
Je kunt ons inhuren als forex broker interimcoach en -observator. Hierbij maak je als opdrachtgever gebruik van onze expertise om, afhankelijk van de gekozen persoonlijke doelstellingen, inzicht te krijgen in de te nemen acties. Dit kan zijn op het gebied van leidinggeven, samenwerking, beïnvloedende factoren op de werkvloer, bedrijfscultuur en service.

De EigenWijs Training en Coaching observator of coach kan worden ingehuurd voor een
aantal uur, dagen of weken. Hij of zij observeert, stelt vragen en geeft feedback.

Mystery guest
Huur een trainer in om als klant te fungeren forex broker nederland . Dit kan zowel telefonisch als op locatie.
Dit bezoek kan fungeren voor het opmaken van een rapportage, het geven van feedback, als intake voor een training of coaching of als meetinstrument na een training.

Klanttevredenheidsonderzoek
Huur ons in voor een klanttevredenheidsonderzoek door middel van een op maat ontwikkeld toetsingsformulier. Deze kan eventueel afgestemd worden op het kwaliteitssysteem van de organisatie.
Klanten kunnen persoonlijk worden bezocht voor een interview of gebeld worden om de klanttevredenheid te inventariseren.
De opdrachtgever krijgt een rapport bestaande uit een totaaloverzicht en de belangrijkste forex trading nederland uitkomsten en adviezen.