Als een kind zich goed voelt gedraagt hij zich goed
How2talk2kids Professionals richt zich op het geven van workshops aan professionals die werken met kinderen, zoals leidsters, leerkrachten en docenten. In een aantal bijeenkomsten worden praktische en effectieve communicatieve vaardigheden aangeleerd in een positief beschrijvende taal zonder waardeoordelen. Het effect is een betere communicatie tussen de volwassene en het kind met aandacht voor de relatie. Hierdoor kan het kind zich vrij bewegen binnen duidelijke kaders en wordt een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Bovendien wordt het kind gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen.

Om hoofd te bieden aan de vele aanvragen van scholen, kinderdagopvang en
peuterspeelzalen uit het hele land heeft Pauline van den Berg in 2008 een bijdrage geleverd om de bestaande ouderworkshop door te vertalen naar een workshop voor professionals.

Voor meer informatie: www.how2talk2kids.nl/professionals.php