Een zelf bedacht advies werkt uiteindelijk het beste
Coachen is een vorm van begeleiding waarin je één op één een gesprek voert om tot je eigen advies en besluitvorming te komen in hetgeen je wilt vermijden of bereiken. Het voorkomt dat je blijft vastzitten in het dilemma dat je ervaart bij het bereiken van een andere mindset en effect op je functioneren. Neem effectieve besluiten vanuit een sterk positief zelfbeeld, waarbij je rekening houdt met anderen. Het effect op de werkvloer is duidelijk merkbaar in verbeterde resultaten en werkplezier.

Coaching bestaat uit een aantal vertrouwelijke gesprekken. Met een coach die jou begeleidt in het stellen van een concreet en realistisch doel en de stappen die je daarvoor kunt zetten. Zie voor aanpak, impact en resultaat: persoonlijke begeleiding.

Zie ook: www.Gcoach.nl

Voor het coachen van één van je medewerkers of een heel team bestaat een doelgericht stappenplan:
1.    aanvraag van de opdrachtgever voor coaching aan derden;
2.    kennismakingsgesprek met de betreffende persoon/presentatie aan
       de betreffende groep personen;
3.    intakegesprek met behoeftebepaling en doelstelling;
4.    akkoord van de opdrachtgever over de doelstelling;
5.    coachingsgesprekken;
6.    evaluatiegesprek met de gecoachte persoon, opdrachtgever en coach.