Uitkomst bedrijfsonderzoek
1. Goede sfeer. Een goede sfeer wordt bepaald door mensen die bij elkaar passen doordat zij dezelfde waarden delen. Hierdoor ontstaat een ‘wij-gevoel’ en synergie. Andere woorden die in dit verband zijn genoemd: teamspirit, energie, kracht, drive, ‘flow’.
2. Uitkomst van mensen die hoofdzakelijk met hun ‘hoofd’ werken. Zelfstandigheid, vrijheid: De organisatie biedt ruimte : innovatief mogen zijn, eigen ideeën mogen inbrengen, verantwoordelijk zijn binnen (eigen verworven) taakgebied, beslissingsbevoegdheid hebben binnen taakgebied, goed voor jezelf mogen zorgen
Uitkomst van mensen die hoofdzakelijk uitvoerend zijn. Weten waar je aan toe bent door heldere regels en afspraken. Opdrachtenstructuur; de organisatie biedt zekerheid.
3. Waardering, respect, vertrouwen en betrokkenheid. Mensen belonen. Bijvoorbeeld in geld, middelen of diensten. Extra belonen. Bijvoorbeeld door middel van een prijs, op een voetstuk zetten, belofte van extra geld of ontwikkelingsmogelijkheden, opleiding, coaching of dienst. Fouten mogen maken. Interesse in privé tonen. Ook door bijvoorbeeld partners te betrekken in de beloning, zoals een bedrijfsuitje. Lage drempel, gelijkwaardigheid. Transparant zijn; open communicatie (oprecht contact) en een gesmeerd informatiesysteem.
4. Potentiewaardering. Een Human Resource Management bieden; balans signaal werknemer – manager. Bijvoorbeeld door middel van luisteren, observeren, coachen.
5. Mogelijkheden bieden. Middelen bieden, doorgroeiposten creëren, stimuleren of coachen in carrièreplan of andere keuzes. Bijvoorbeeld een bewust gekozen rustperiode.
6. Uitgedaagd worden. Geprikkeld blijven worden om het beste eruit te halen. Bijvoorbeeld door training, opleiding, peptalks, informeren, vragen stellen, gezamenlijk overleg, brainstormen, uitdagende taken, inspirerende teams.